inna niż inni

104 teksty – auto­rem jest in­na niż in­ni.

Jestem ironią

Jes­tem ironią…
Spla­tam "ni­by słowa", myśli wiążą się same,
język fig­le mi płata, coś bełkocze nied­ba­le,
zda­nia wyr­wać się pragną, nie pa­nuję nad ni­mi,
co dzień nie chcę ra­nić uczu­ciami wrogimi.
Jes­tem iro­nią, nie mogę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 26 czerwca 2012, 19:47

I choć wiem, że nig­dy nie spoj­rzy, nie ob­darzy uśmie­chem, nie szep­nie do ucha: ja Ciebie też, to i tak za każdym ra­zem gdy go widzę za­kochuję się od no­wa i jeszcze mocniej... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 6 października 2011, 16:19

Nasze oczy się spotkały.

Szko­da, że ser­ce nie pot­ra­fi tak szyb­ko od­wra­cać wzro­ku jak oczy. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 24 czerwca 2011, 21:59

Zaz­drość, która nie do­tyczy praw­dzi­wej miłości to akt czys­te­go egoizmu. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 8 marca 2011, 20:08

Życie to sza­ra farba.
Pędzlem marzeń roz­jaśniam je­go kolory. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 29 listopada 2010, 20:59

- Pot­rze­buję ko­goś, kto zaw­sze będzie ze mną szcze­ry i mnie nie okłamie!
- Kup lustro... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 22 listopada 2010, 15:27

Przyśnią się mi wro­ta do mo­jego ser­ca, które otwierasz.
Obudzi mnie huk trzas­kających drzwi. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 12 listopada 2010, 20:53

Bajka o Kuleczce co nie chciała księcia.

Daw­no, daw­no te­mu, a może nie tak daw­no za sied­mioma blo­kami, za sied­mioma autos­tra­dami i za sied­mioma hi­per­marke­tami, żyła so­bie dziew­czy­na o imieniu Ku­leczka Anas­tazja III. Na­zywa­no ją tak, gdyż miała okrągłą [...] — czytaj całość

opowiadanie • 7 listopada 2010, 14:57

Zaśle­pieni miłością zap­rze­paszcza­my przy­jaźń, a wier­na przy­jaźń wy­leczy ra­ny miłości. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 6 listopada 2010, 20:26

Nie będzie wro­giem ten, które­go nie szanujemy. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 października 2010, 18:55
inna niż inni

Marzę o gwiazdce z nieba.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność